Vores passion er at bidrage med kvalitet

PRODUKTFORDELE

 

Forsinker vandafstrømning fra tage og terrasser
Med Nittedals Taktorv® som vækstmedium og med græsbeplantning vil vandafstrømningen forsinkes og vandmængden reduceres. Vegetationen forbruger regnvandet,tørven holder på vandet, og afstrømningen går langsommere på grund af tørvens egenskaber. Forsinkelsen bliver kortere, når tørven er mættet med vand.

 

Dokumenteret effekt
De gode egenskaber ved Nittedals Taktorv® er dokumenteret gennem feltforsøg hos SINTEF Byggforsk i Norge. Forsøgene bekræfter, at mindre vandafstrømning fordelt over længere tid reducerer belastningen på systemet for overvandsbehandling.

 

Skaber nye anvendelige og nyttige overflader på tag og terrasse
Livskvaliteten for de fleste af os forbedres, når vi oplever nærhed til grønne miljøer. Nittedals Taktorv® skaber grønne tillægsarealer i urbane miljøer, som kan bruges til rekreation, urbant landbrug eller simpelthen bare være ekstra natur til glæde for mennesker, fugle og insekter.

 

Stabiliserer den lokale økologiske balance
Mere grøn vækst og ekstra grønne arealer i byer og landsbyer giver glæde til mennesker og stabiliserer temperaturen og giver bedre forudsætninger for biologisk mangfoldighed – fugle og insekter i urbane miljøer. Der bindes også ekstra CO2, og partikler i luften bindes af planter og vækster.

 

Reduktion af energitab
Nittedals Taktorv® bidrager med ekstra isolationseffekt, såvel kulde som varnme og er støjdæmpende både ude og inde.
Tagmembranen beskyttes desuden mod stråling og anden nedbrydning, som normalt sker over tid.

 

Taget kan etableres hele året
Nittedals Taktorv® kan lægges på snefrit underlag hele året, og er en meget økonomisk måde hvorpå man kan etablere grønne tage.

 

Kvalitet
Sikrer at det grønne tag har den rigtige struktur og tykkelse.

 

Vækstforhold
Sikrer optimale vækstforhold ved tilførsel af luft og næring til græs og væksters rodsystem.

 

Mangfoldighed
Bidrager til biologisk mangfoldighed og giver kunden fleksibilitet i valg af græs og vækster.

 

Vækstmedium
Tørv er med en tykkelse på 170 mm et perfekt vækstmedium for urban dyrkning.

 

Stabilt
Holder taget stabilt, også ved ekstremt vejr, blæst og nedbør – tørven flyder ikke væk.

 

Tagvinkel
Kan lægges på tage med stor tagvinkel.